Målsättning

Hälsa: Ett absolut krav är att avla på helt friska individer i alla sammanhang. 

Mentalitet: Jag eftersträvar hundar som är öppna och tillgängliga deras temperamentet får gärna vara livligt.

Valpköpare: Som valpköpare får du alltid hjälp om så önskas 
Valpträffar anordnas.
Valpköparen förbinder sig att deltaga i BPH vid lämplig ålder.