Planerad parning mellan dessa Augusti 2020

Planerad parning mellan dessa två, hösten 2020

Planerad parning mellan dessa två våren 2021